Privacy

AVG

De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is van toepassing op de verwerking van uw gegevens in onze praktijk en op deze website. Deze verordening is tot stand gekomen op grond van een EU-verordening en treedt in werking per 25-5-2018. Voor die tijd waren uw gegevens bij ons overigens ook al veilig, maar er worden nu nog strengere eisen gesteld aan de omgang met uw gegevens. Overigens geldt dit niet voor de overheid.

Privacyreglement

R.G. Potgieser verwerkt medische gegevens van patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens dient hier zeer zorgvuldig mee omgegaan te worden. In ons privacyreglement kunt u lezen welke persoonsgegevens van patiënten wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in het privacyreglement opgenomen welke rechten men heeft als betrokkene. Indien u vragen heeft hierover kunt u met onze praktijk contact opnemen.
Wij  respecteren de privacy van alle gebruikers van deze site en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens in het kader van onze praktijkvoering en gebruiken deze gegevens uitsluitend met uw toestemming.

De verzamelde gegevens worden gebruikt om de volgende diensten te leveren:

Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties.  Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. .

R.G. Potgieser verkoopt uw gegevens niet

R.G. Potgieser zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw proces. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies 

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies kunnen worden gebruikt om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek aan de onze website geen cookies ontvangt.