Publiciteit

WINSCHOTEN, juli 2016

Zoals patiënten van mij weten hebben de forse tariefdalingen van de laatste jaren ervoor gezorgd dat kleine orthodontiepraktijken in Nederland verliesgevend zijn geworden. Ik refereer aan  het persbericht van de Vereniging van Orthodontisten (zie helemaal onderaan) waarin men waarschuwde voor het verdwijnen van de kleine praktijken door een tariefdaling van meer dan 30% in te voeren per 2013. De Stichting Onafhankelijke Hulpverlening maakt zich ook ernstige zorgen over het thans gevoerde NZa-beleid in de mondzorg, zie http://sohnederland.nl/.

Aangezien ik graag hoogwaardige specialistische orthodontie wil blijven aanbieden aan Nederlandse patiënten die daar bewust voor kiezen, heb ik de mogelijkheid geboden om de planning van de behandeling in mijn Duitse praktijk aan te bieden. Het betreft een legale zorgprestatie die Duitse orthodontiepraktijken, zoals die ik in Leer uitoefen, aan hun patiënten in rekening mogen brengen.

De Nederlandse regelgeving verbiedt mij om een tarief of een behandeling (“zorgprestatie”) in rekening te brengen die niet door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is vastgesteld. In feite ontneemt de NZa patiënten hiermee hun zelfbeschikkingsrecht (dit geldt voor de gehele tandheelkunde!). De NZa is van mening dat ik de wet heb overtreden, voorbijgaand aan het feit dat mijn Duitse praktijk volkomen legaal heeft gehandeld.

Diverse deskundigen zijn van oordeel dat de NZa hiermee voorbij gaat aan een juiste toepassing van het EU-recht. Als patiënt dient u immers vrij te zijn om een specifieke zorgprestatie vanuit mijn Duitse praktijk te genieten. En als orthodontist mag ik mij vrij in Duitsland vestigen en aan Nederlandse patiënten een Duitse zorgprestatie aanbieden die ik als Duitse onderneming in Duitsland verricht.

De NZa ziet het helaas anders (doet waar nodig de waarheid geweld aan in haar rapportages) en heeft een boete opgelegd aan mijn praktijk in Winschoten voor het in 2013 en 2014 aanbieden van zorgprestaties in Leer. Deze boete vecht  ik in rechte aan en ik heb er vertrouwen in dat ik het recht aan mijn zijde heb, hetgeen in een bodemprocedure duidelijk zal worden.

In feite ontneemt de NZa patiënten nu zelfs hun recht om over de grens behandeling te zoeken. Onder het mom van het beschermen van de onmondig geachte burger door prijzen zo laag mogelijk vast te stellen wordt de kwaliteit van de zorg in Nederland te grabbel gegooid. Zorgaanbieders die zich verzetten tegen de dictatoriale zorgautoriteit worden kapot gemaakt, immers men beschikt over onuitputtelijke middelen en schuwt het verdraaien van de feiten niet.

Eenieder die mij wil steunen in mijn zaak om hoogwaardige en goede zorg te kunnen blijven aanbieden, is van harte welkom om hierover van gedachten te wisselen..

Mijn team van medewerkers en ik zullen ons blijven inzetten voor een optimale behandeling van patiënten en voor het behouden van hoogwaardige tandheelkunde in Nederland.

Onze situatie:


Zoals gezegd hebben In de loop der jaren de NZA en haar voorgangers de prijzen van orthodontische zorg in Nederland steeds verder verlaagd.

Dit heeft tenslotte in 2013 geculmineerd in een additionele tariefdaling van meer dan 30%.

Daarmee werd onze kleine praktijk verliesgevend (behandelen levert ons geen geld op maar kost ons geld…).

Hoewel u wel volledig zelf de beugel moet betalen, mogen zorgaanbieders uitsluitend de door de NZA vastgestelde bedragen in rekening brengen, en heeft u dus zelf geen vrije keuze meer over wat voor behandeling u wil, en wat voor kosten dat met zich brengt.

Alleen grote praktijken die concessies aan kwaliteit doen en onverantwoord delegeren blijven over: zelfs bonafide orthodontisten zien zich genoodzaakt sterk te bezuinigen op kwaliteit.

Inmiddels is de kwaliteit van de zorgverlening in Nederland daarmee sterk afgenomen.

Wij kozen voor kwaliteit en nemen als uitgangspunt een optimale behandeling. Een behandeling is heel veel meer dan ‘een beugel plaatsen’.

Daarbij boden wij als oplossing het gebruik maken van uw recht op vrij dienstenverkeer binnen de EU door het laten verrichten van een dienst (‘prestatie’) in onze Duitse praktijk die u zelf betaalde.

U mag dit creatief noemen. Wij kiezen uitdrukkelijk niet voor verkapte oplossingen als creatief declareren of onverantwoord delegeren. Hoewel wij dit zo zorgvuldig mogelijk uitleggen zijn er altijd mensen die denken dat wij dit voor maximaal gewin doen.  Aangezien wij voor een vrije keuze staan is ons advies altijd ‘trap er alleen in’ als u overtuigd bent van onze meerwaarde.

Door pogingen van de NZa om Europees recht ongeldig te verklaren neemt alleen de Duitse praktijk nieuwe patienten aan, indien u contact met ons opneemt kunnen wij u verder adviseren. Na de intake in Duitsland kan in Nederland een behandelovereenkomst worden aangegaan.

(Geldt niet voor Invisalign behandelingen)

Deze inzichten zijn helaas niet tot brede lagen van de bevolking doorgedrongen en beroepsgroep staat ook machteloos.

Persbericht van de Vereniging van orthodontisten uit 2012 (door de NZa voor kennisgeving aangenomen):

Daling beugelprijzen is onverantwoord

KATWIJK, 21 november 2012 – Door de prijsverlaging van beugels met meer dan 30% (t.o.v. 2011) moeten orthodontisten vanaf 1 januari 2013 beugels onder de kostprijs gaan aanbieden. Feitelijk is dat wat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vraagt van deze beroepsgroep.

Gerard Steenvoorden, voorzitter van de Vereniging van Orthodontisten: “De prijsverlaging lijkt gunstig voor beugelpatiënten, maar de prijzen van sommige beugels worden zo laag dat ze onder de kostprijs komen. We kunnen die beugels dus niet meer aanbieden.”

Ook op langere termijn leiden te lage prijzen tot verschraling van de orthodontische zorg. Zo kunnen pas afgestudeerde orthodontisten geen eigen praktijk meer starten omdat ze geen financiering meer krijgen. Tegelijkertijd stoppen oudere orthodontisten eerder, omdat investeringen niet meer terugverdiend kunnen worden. Orthodontisten moeten namelijk voortdurend investeren om aan de steeds hogere kwaliteitseisen te blijven voldoen.

Het gevolg van beide ontwikkelingen is dat er weer wachtlijsten ontstaan. Daarnaast zullen kinderen in grote delen van Nederland meer dan 40 kilometer moeten reizen voor een orthodontist. Het veelgehoorde alternatief, een beugelbehandeling bij de tandarts, is geen optie: uit cijfers van zorgverzekeraars blijkt dat beugelbehandelingen bij de tandarts veel duurder zijn. Dit heeft te maken met geringere vakkennis en langere behandelduur. Een orthodontist moet na de opleiding tandheelkunde nog vier jaar verder studeren.

De patiënt merkt in veel gevallen niets van de goedkopere beugel, omdat de meeste zorgverzekeraars de premie voor de aanvullende verzekering verhogen. De dekking blijft echter gelijk en daarmee verdwijnt de prijsverlaging van de beugel in de kassen van de verzekeraars.